A Sanatory Med honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Általános szerződési feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop

Az alábbi Felhasználási feltételek a WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön az eszköz, applikáció, weboldal és webshop használatával egy időben elfogad.

A WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop a Sanatory Med Hungary Kft. (székhely: 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság utca 39., továbbiakban: Üzemeltető) tulajdonát képzi és emellett a weboldal és a webshop üzemeltetését is végzi.

A WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop felépítése, szerkezete és tartalmi vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: info@sanatory.hu

Adatvédelmi rendelkezések

A szolgáltatásaink nem kívánnak semmilyen regisztrációt, így lehetővé válik, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa weboldalunkat, webáruházunkat és használja a WIWE eszközt és a kapcsolódó applikációt.

Azonban webshopban történő vásárlás esetén bizonyos mezők adatainak (név, szállítási cím…) megadása elengedhetetlen a gördülékeny kiszállításhoz. Az önkéntesen megadott személyes adatok teszik lehetővé a webshop használatát.

A Sanatory Med Hungary Kft. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.

Az üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a weboldalon közzétett „Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltaknak megfelelően.

A Weboldalon található személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

Szerzői jog

Az eszközben, applikációban, weboldalon és webshopon található adatok, információk a Sanatory Med Hungary Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása kizárólag a Sanatory Med Hungary Kft. írásbeli előzetes engedélyével lehetséges, anélkül szigorúan tilos.

Az itt írtak megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

A weblap szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaz, többek között, de nem kizárólagosan szöveget, műszaki leírást, műszaki rajzot, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A weblap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Sanatory Med Hungary Kft. -ot illeti a tartalom kiválasztásában elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően.

A felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel.

Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az üzemeltetőt a eszköz -, applikáció használóival, weboldalon - és webshopon látogatóival szemben azon károkért, amelyek az eszköz -, applikáció- weboldal és webshop eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az üzemeltető törli, vagy módosítja a külső tartalomra történő hivatkozást.

A WIWE leírásai, ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal a Sanatory Med Hungary Kft. semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A gyártó nem tudja figyelemmel kísérni a használati utasításnak való megfelelőséget, sem a megfelelő mérési körülményeket, vagy módszereket a WIWE működtetése, használata és karbantartása során. Ezért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal és nem tehető felelőssé olyan károkért, anyagi veszteségért, vagy személyi sérülésért amelyek pontatlan mérési eredményekből, nem szakszerű működtetésből, nem rendeltetésszerű üzemeltetésből, valamint nem rendeltetésszerű használatból és karbantartásból erednek, vagy amelyek a felsoroltakkal bármilyen módon kapcsolatban állnak. Az Sanatory Med Hungary Kft. garanciában vállalt felelőssége nem terjed ki a szállítás során keletkező károkra, valamint a nem jóváhagyott cserealkatrészek vagy tartozékok használatából közvetlenül, közvetve vagy következetes módon eredő károkra. A garanciáról bővebben a garancia illetve a szállítási és a fizetési feltételek menüpontban olvashat bővebben.

A WIWE használati útmutatójában lévő anyag csak tájékoztatási célokat szolgál. A WIWE vonatkozásában a gyártó a folyamatos fejlesztési programok miatt fenntartja az előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot, nagyobb mérési pontosságot nyújtó termék kerül forgalomba. A Sanatory Med Hungary Kft. nem vállal felelősséget a WIWE használatából származó károkért, költségekért, vagy kiadásokért, legyenek közvetettek, vagy közvetlenek, következményesek, vagy egyediek.

Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, ezért a felhasználási feltételek követése a felhasználó feladata. A változások, a megváltozott felhasználási feltételek a honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

A WIWE-hoz kapcsolódó applikáció útmutatóban szereplő leírások csak tájékoztatási célokat szolgálnak. A WIWE vonatkozásában a gyártó a folyamatos fejlesztési programok miatt fenntartja az előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Sanatory Med Hungary Kft. a WIWE applikációját bármikor és bármilyen módon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (beleértve minden itt megjelent utasítást, szabályzatot vagy iránymutatást). Ezen módosítások nem kötelezőek és nem előírtak, így ennek pontos idejét meghatározni nem lehet.

Részleges érvénytelenség

Ha szabályzat, vagy bármely a jogviszonyt szabályozó dokumentum valamely előírása érvénytelen, vagy azzá válik, attól függetlenül valamennyi további rész továbbra is érvényben marad (részleges érvénytelenség). Amennyiben az érvénytelenség okát egy későbbi jogszabályváltozás okozza, vagy az bármely hatóság, bíróság döntése alapján áll elő, úgy az érvénytelen rész helyébe az annak legjobban megfelelő, a szerződéses rendelkezés célját legjobban betöltő rész lép.

Jogviták rendezése

Vis maior

A Sanatory Med Hungary mentesül a jogviszonyból fakadó kötelezettségei nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány, telekommunikációs hálózatok, internet hálózatok, komputer hálózatok, internet hálózatok részleges, vagy teljes üzemszünete.  Az ellenállhatatlan erő bekövetkeztéről illetve megszűntéről – ha annak akadálya nincs - 8 napon belül kell értesíteni a másik felet.

A WIWE-al szemben felmerülő vitás ügyeket minden esetben békés úton igyekszünk rendezni az irányadó panaszkezelési elvek szerint. Amennyiben a vitás ügy békés úton nem rendezhető, úgy a jogviták rendezésére mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben a magyar jog az irányadó.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:Sanatory Med Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, H-7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság utca 39.

Email:info@sanatory.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Sanatory Med Hungary Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Kifogás esetén az ügyfél jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu


Szállítási és fizetési feltételek

Cégadatok:

Cégnév: Sanatory Med Hungary Kft.
Székhely címe: 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság utca 39.
Cégjegyzékszám: 02-09-083081
Nyilvántartást vezető cégbíróság:
Statisztikai számjel:
Adószám:  25808238-2-02
Bankszámlaszám: 11713177-21374371

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

A termék kiválasztása

Az online vásárlás a www.sanatory.hu honlapon keresztül történik. A vásárlónak lehetősége van a honlapon feltüntetett termékek közül választani, rendelni. A kiválasztott termékre kattintva a vásárló megtekintheti annak részletesebb bemutatását és információit. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával a vásárló virtuális kosárba helyezi. Amennyiben a vásárló meg szeretné tekinteni a kosár tartalmát, a számla végösszegét vagy a szállítási költséget, a „Megtekintés” gombra kattintva ezt megteheti. Itt lehetőség nyílik a rendelés ellenőrzésére, változtatására, javítására. A termék elérhetőségét a kép melletti ikon jelzi. 

A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartja a „Kosár” tartalmát, és a vásárlás mellett dönt, a rendelés ellenőrzése után kattintson a „Fizetek” gombra. A rendeléslebonyolításához regisztrálhat a honlapon, de ez nem kötelező a vásárláshoz. Amennyiben regisztráció történik, úgy a következő vásárlások alkalmával, ha bejelentkezik, nyomon tudja követni az előzményeket, valamint az adatai automatikusan megjelennek az űrlapon.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén az automatikusan megjelenő felületen adja meg az adatait. (Név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email cím.)

Következő lépésben lehetősége van kiválasztani a szállítási (Sanatory Med Hungary Kft. által meghatározott futárszolgálat) és fizetési módot (Bankkártyás fizetés, PayPal, Utánvétel).

A megfelelő paraméterek kiválasztása után, a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelem” gombra. A gomb megnyomása után a rendelése továbbításra kerül a korábban meghatározott futárszolgálat felé.

A Vevő az internetes webáruház képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Vásárlási feltételeket.

Árak                         

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, adott időpontban érvényes árfolyamon (USD, €, HUF), amelyek a webáruházban a termékek mellett helyezkednek el. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség megtekinthető a „Pénztár” oldalon, valamint a „Szállítási feltételek” menüpont táblázatában. A „Fizetek” gombra kattintás után is automatikusan megjelenik a szállítási költség.

A honlapon megjelenő esetleges hibákért (árakban, termékleírásban, stb.) a változtatás jogát fenntartjuk. Ilyen esetben a hiba észlelése után, azonnal értesítjük a vevőt. Ezt követően a hibák függvényében lehetősége van az ügyfeleknek (vásárló és Sanatory Med Hungary Kft. is) a vásárlást megerősíteni vagy visszautasítani, tehát a partnerek egyoldalúan elállhatnak a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása, Visszaigazolás

Az elküldött rendelések 1 munkanapon belül feldolgozásra kerülnek.

Minden beérkező rendelésről értesítjük a vásárlót a megadott e-mail címen. Ez egy automatikus e-mail, a vásárlónak erre nem kell válaszolnia. Amennyiben nem érkezik megerősítő e-mail 3 munkanapon belül, kérjük jelezze a honlapon található elérhetőségek valamelyikén. 

Fizetési feltételek és fizetési módok

A webáruházon keresztül történő vásárlásnál lehetősége van bankkártyás vagy utánvétellel történő fizetésre.

A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után a OTP Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankártyájával. Csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az "Online bankkártyás fizetés" opciót választja, majd a OTP Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadja. A OTP Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy a  kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A OTP Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a OTP Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Mind a két fizetési mód esetében a vevő visszaigazolást kap a fizetés teljesüléséről.

Amennyiben a kiszállított termék vételárát a vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az eladónak fel nem róható okból nem adható át, a vevő köteles az eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

A vevő a számlát a termékkel együtt a kiszállítás alkalmával kapja meg. 

----------

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemelte- tett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön

kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard (dombornyomott)
 • Visa (dombornyomott)
 • American Express (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
 • Maestro AzOTPBankinternetesfizetőfelületénbármelybankáltalkibocsátottMaestrokártyaelfogadható.Azelfogadásfeltétele,hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzul- táljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad vala- milyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folya- mat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Ameny- nyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666 

Szállítás

A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. A küldemények kézbesítése Magyarországon GLS Hungária Kft. által történik. Külföldi vásárlás esetén országonként eltérhet (TNT vagy GLS). Ezt megtekintheti a „Szállítási feltételek” fül Fuvarköltség táblázatában. A szállítmány érkezésének várható időpontjáról tájékozódhat az automatikusan küldött visszaigazoló e-mailből vagy ügyfélszolgálatunkon a szállítólevél számának bemondásával.

A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt terméket nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. 

A termék visszaküldése

A visszaküldött terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi, újra értékesíthető állapotban áll módunkban visszavenni.

Elállás:

Elállás

Az alábbiakban összefoglaltuk a visszaküldés tudnivalóit, és annak menetét. Kérjük, a visszaküldés előtt tájékozódjon a lehetőségekről, így gyorsan, rugalmasan és az Ön számára legkényelmesebb módon intézhetjük a visszárut.

Az elállás joga

Amennyiben a megrendelt és kézhez kapott terméket/termékeket mégsem szeretné megtartani, akkor az átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és visszaküldheti a nem kívánt terméket.

Visszaküldési szándék jelzése


Ha elállási jogával élni kíván, akkor kérjük az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát minél hamarabb juttassa el hozzánk. A termék átvételtől számított 14 napon belül pedig el kell juttatnia hozzánk a terméket is.  Ha lehetősége van rá, kérjük, írásban jelezze visszaküldési szándékát. Köszönjük!

Visszaküldés

A visszaküldési szándékának adatait tartalmazó nyilatkozatot e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk. Ha lehetősége engedi, kérjük, hogy a bankszámlaszámát is tüntesse fel, hogy a visszáru összegét minél hamarabb átutalhassuk. A kézhezvételtől számított 14 napon belül kell a terméket visszaküldenie az alábbi címre: Sanatory Med Hungary Kft., 3300, 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság utca 39.


Webáruházunk a termékek árát a visszaküldött termék megérkezését követő 14 napon belül visszafizeti. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek önt terhelik, tehát a termék Sanatory Med Hungary Kft. címére (Sanatory Med Hungary Kft., 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság utca 39.) történő visszaküldésének költségét önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.  Az utánvétellel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Szavatosság, Garancia

Garancia

Az eladó jótáll azért, hogy az www.sanatory.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

Szavatosság

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A termékeket, az átvételt követően, a vevőnek kell megvizsgálnia és az esetleges hibát jeleznie kell a javítószolgálatnak. Amennyiben a megvásárolt termék műszakilag kifogásolható állapotban van (hiányos, törött, nem működik, vagy nem rendeltetésszerűen működik) a vásárlónak lehetősége van a terméket visszaküldeni a kézhezvételtől számított 14 napon belül.

Az Sanatory Med Hungary Kft. garanciában vállalt felelőssége nem terjed ki a szállítás során keletkező károkra, valamint a nem jóváhagyott cserealkatrészek vagy tartozékok használatából közvetlenül, közvetve vagy következetes módon eredő károkra.

A gyártói hiba beigazolódása esetén a termék automatikusan cserére kerül. A 14 napon túl visszaküldött termékek a Sanatory Med Hungary Kft. szervizébe kerülnek.

A Sanatory Med Hungary Kft – mint forgalmazó és gyártó – a JÓTÁLLÁSI JEGY kiállítása napjától számított 24 hónapig jótállást vállal az általa forgalmazott és gyártott WIWE termékre. (A 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerin). A jótállás iránti igényt az eredeti JÓTÁLLÁSI JEGY és az eredeti számla egyidejű bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási igény iránti kérelmet írásban (e-mailen vagy levélben) kell a vevőnek a javítószolgálat felé megtenni. A hiba első észlelésétől kezdve a javítás befejezéséig a terméket használni nem szabad. A hibás termék tovább történő használata révén bekövetkezett károkért az eladót semmilyen felelősség nem terheli.

A jótállás érvényességét veszti az alábbi esetekben:

 • Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat okozta: baleset, direkt rongálás, házi és egyéb állatok okozta károk, nem rendszeres és nem megfelelő tisztítószerekkel való tisztántartás, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, túlterhelés.
 • Ha nem tartja be a használati útmutató előírásait.
 • Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják.
 • Ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, direkt napsütés, szélsőséges hőmérséklet, korrózió, kosz, homok, magas páratartalom, víz vagy más folyadék, elemi kár okozta.
 • Ha a gyártási szám nem egyezik meg a garanciajegyen feltüntetett számmal.
 • Ha a berendezés hibáit külső mechanikai vagy vegyi hatások okozták.
 • A garancia csak az első vevőre érvényes és az nem továbbítható.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére használati útmutatót mellékelünk a berendezésekhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat  miatt bekövetkezett hibákra jótállást nem vállalunk, ezek javítási költsége a jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

A termék visszaküldésének költségét a vevőnek kell viselnie, amennyiben a fent említett okokból visszaküldi a terméket.

Panaszkezelés

Levelezési cím:Sanatory Med Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, H-3300 7912 Nyugotszenterzsébet, Szabadság utca 39.

Email:info@sanatory.hu

Az Ügyfél bármely, vásárlással kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Sanatory Med Hungary Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A WIWE-al szemben felmerülő vitás ügyeket minden esetben békés úton igyekszünk rendezni az irányadó panaszkezelési elvek szerint. Amennyiben a vitás ügy békés úton nem rendezhető, úgy a jogviták rendezésére mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben a magyar jog az irányadó.

Kifogás esetén az Ügyfél jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

Iratkozzon
fel
hírlevelünkre!